Smältindex (MFI/MFR)

Mätmetoden är det vanligaste sättet för att testa ett materials flytbarhet. Smält material pressas genom en kapillär under en förutbestämd temperatur och vikt. Mängden material som kommer igenom på en bestämd tid blir materialets flytbarhet (MFI – Melt Flow Index).