Ljusmikroskop

Med hjälp av vårt ljusmikroskop kan vi zooma in på ytor och tvärsnitt för att analysera hur ett material ser ut på djupet. Det kan ge användbar information om vad en ytdefekt beror på, hur väl en detalj är formsprutad eller hur ett förstärkningsmedel ser ut på nära håll.