Färgspektrofotometer

Med hjälp av en spektrofotometer säkerställer vi en noggrann färgmätning av alla kulörer. Färgkontroll görs i D65, A, TL84 ljus och färgmätningens utrustning mäter enligt dE, dL, da, db, dC, dH ekvationen.

Testutrustning: MacBeth CE7000A, Macbeth CE3000 & BYK 45/0.