Partners

HEXPOL_TPE_logo_polykemi

2K är en lösning där en mjuk TPE häftar mot en hårdare termoplast och som innebär att att HEXPOL TPE tillverkar den mjuka TPE´n (Shore A85 & mjukare) och Polykemi tillverkar den hårdare termoplasten. Vi ansvarar gemensamt för att våra produkter tillsammans ger den bästa möjliga slutprodukten.

HEXPOL TPE AB
Box 51
SE-662 22 Åmål
Sverige
Tel: +46 532 607500

www.hexpoltpe.com


Omni-Logo-blue-polykemi

Omni Plastics – beläget i staden Evansville i delstaten Indiana är en väletablerad, växande, oberoende compoundör av skräddarsydda engineering material i thermoplast inom tighta toleranser. Deras grundprinciper är att utmärka sig genom att använda och underhålla ultramodern compoundingsutrustning och produktionsteknik samt att ha en lyhörd och snabb produktutveckling. Omni Plastics besitter samtliga resurser som krävs för att säkerställa både produktion och leveranser av Polykemis högkvalitativa produkter.

  • Flexibel produktionsplanering.

  • Ett applikationsbaserat marknadsfocus som omfattar både små & större leveranser.

  • Avancerad know-how inom compounding

  • State-of-the-Art kvalitétssäkringsprocess.

  • Stora centrallager.

Omni Plastics
2300 Lynch Road
Evansville, IN 47711
USA
Tel: 812-421-8900

www.omnithermoplastics.com

Omni är vår partner i:

→  USA